Paulina Koeman

Paulina Koeman

Paulina starte met Stresslabo in Antwerpen.

Paulina Koeman is van opleiding cultureel antropoloog en socioloog en behaalde haar Master diploma aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze specialiseerde zich in de medische antropologie en deed veldonderzoek naar identiteitsontwikkeling bij jongeren in Australië. Dit veldonderzoek diende als afstudeerproject.

Haar loopbaan startte ze binnen de eerstelijnshulpverlening. In 2004 raakte zij geïnteresseerd in het therapeutisch werken en sindsdien werk zij als therapeut en coach binnen een tweedelijnsdienst: het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Andante te Berchem. Ze heeft hierdoor ruime ervaring in het therapeutisch werken.

Paulina volgde een 4-jarige therapeutische Master opleiding aan het Korzybski instituut te Brugge. Ze specialiseert zich in het 'solution focused' werken met cliënten en systemen. Haar antropologische kijk, ervaart zij als een goede basis voor deze aparte en krachtgerichte benadering van psychotherapie.

Oplossingsgerichte therapie is een systeemtheoretisch model omdat de therapeuten systemen behandelen. Het is een uiterst respectvolle benaderingswijze die een veel uitgebreider standpunt inneemt ten aanzien van gezondheid dan de eenvoudige classificatie van pathologie.

Het werd in het begin van de jaren tachtig, tot het huidige model, in kruisbestuiving ontwikkeld door het Brief Therapy Center in Milwaukee (BFTC) en het Korzybsky instituut in Brugge.

Het ‘Brugse’ model is een metamethode, waarbinnen de uitgangspunten van de systeemtherapie, de hypnotherapie naar het voorbeeld van Dr. MiltonErickson en de korte therapie van het BFTC zo zijn geïntegreerd, dat de samenwerking tussen cliënt en therapeut er eenvoudiger en doelmatiger op wordt.

Leeftijdsspecialiteit: kinderen en jongeren; volwassenen; ouderen

De problemen kunnen velerlei zijn, bijvoorbeeld: stress, depressie, angst, trauma, migratie, rouw, stemmingsschommelingen, aanpassingsmoeilijkheden, opvoedingsvragen, levensfaseproblemen of problemen op vlak van identiteit.

Methodieken: ademhalings- en relaxatietechnieken; hypnotherapie; EMDR; gesprekstherapie; persoonlijke coaching; sociale vaardigheden; ouderbegeleiding; relatietherapie; mindfulness. ( www.koeman.be )


“As we are liberated from our own fear, 
our presence automatically liberates other.”

Marianne Williamson

Wat kan je van stokstaartjes leren?

Paulina Koeman en Sabine Vranken 

WAT KAN JE VAN STOKSTAARTJES LEREN? 
INTERVENTIETECHNIEKEN VOOR OPLOSSINGS-GERICHT WERKEN MET KINDEREN EN JONGEREN 

Dit boek reikt succesvolle interventietechnieken aan om oplossingsgericht te werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Eerder dan op zoek te gaan naar de oorzaken van problemen, geven ze een zo gedetailleerd mogelijk beeld van hoe de toekomst eruitziet, wanneer de problemen opgelost zijn. 

De beschreven interventietechnieken brengen de krachten en de hulpbronnen van het kind, de jongere en zijn gezin aan het licht. Ze helpen hen om eigen doelen te formuleren en een zicht te krijgen op de stappen die ze in die richting kunnen zetten. Zo krijgen ze het roer van hun leven weer in handen. De vele praktijkvoorbeelden in dit boek laten zien dat oplossingsgericht werken daadwerkelijk werkt! 

Jeugdhulpverleners, psychotherapeuten, maar ook leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en CLB-medewerkers vinden in dit boek de basisvoorwaarden en een uitgebreide toolkit om oplossingsgericht werken in de praktijk te brengen. 

Afbeeldingen van stokstaartjes in verschillende houdingen, die emoties uitdrukken: ze helpen Casper (8 jaar) en zijn moeder om te vertellen wat hen bezighoudt. 

De bronnenspin van Annabel (9 jaar) zorgt ervoor dat een eerste contact laagdrempelig en vertrouwd verloopt: we blijven dicht bij haar interesses en leren haar zo heel snel kennen als een veelzijdig meisje. 

De resourcosaurus in klei gaat mee naar huis: deze kan Jorien (9 jaar) beschermen door te brullen (ggrrrghaawww) als een leeuw en kan haar tevens opvrolijken en troosten met zijn schattige panda-ogen. 
ISBN 978 94 629 2065 1 
2014 // 136 blz. // 21,50 euro MEER INFO EN BESTELLEN: 

www.acco.be 
bestelling@acco.be 

Voor Nederland: www.uitgeverijacco.nl 
info@uitgeverijacco.nl

SABINE VRANKEN is klinisch psycholoog en oplossingsgericht psychotherapeut. Ze heeft een eigen praktijk en werkt als psychologe in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Brussel. Ze is er bevoegd voor het secundair onderwijs en geeft interne vorming. PAULINA KOEMAN is cultureel antropoloog, niet-westers socioloog en oplossingsgericht psychotherapeut. Ze werkt op de jeugddienst van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Andante in Berchem. In de groepspraktijk Stresslabo in Loonbeek begeleidt ze volwassenen met stress-en burn-outklachten en jongeren met faalangst. 

Info link toevoegen