Hoe werken we?

WAT IS OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE:

U hebt beslist om zelf iets aan uw problemen te doen? Proficiat. Het vraagt meer inspanning dan om (alleen) medicijnen te nemen, maar op lange termijn loont het de moeite. Uw coach, therapeut is daar om u te helpen, maar uiteindelijk zal u het zelf moeten doen. Waarom dan een coach? Om u aan te moedigen, tips te geven,de goede vragen te stellen, waardoor u zelf het antwoord vindt. Zoals veel topsporters een coach hebben die hen aanmoedigt, hen tips geeft , teken doen tijdens de match dat ze vb op hun ademhaling moeten letten…

Wat is het verschil tussen OGT en een goed gesprek met een vriend?
Een therapeut, coach is professioneel getraind om te helpen verandering te brengen. Dit wil zeggen dat de therapeut erover waakt dat de gesprekken nuttig zijn. Een gezellige babbel is leuk, uw hart luchten kan deugd doen, maar de uiteindelijke bedoeling is dat er gewerkt wordt aan positieve verandering. Vandaar dat de therapeut de inhoud van de gesprekken stuurt, oplossingsgerichte vragen stelt, u soms onderbreekt als hij denkt dat het gesprek niet meer zo nuttig is om te overleggen waarover het gesprek beter zou gaan om naar een oplossing te komen.

Wat is het verschil tussen oplossingsgerichte therapie en andere (probleemgeorienteerde) therapieën?

Het menselijk brein is zeer ingewikkeld. Mensen zoeken naar eenvoudige verklaringen voor een (psychisch) probleem, stellen zich vaak de vraag waarom ben ik zo angstig zo onzeker, zo nerveus, waarom voel ik mij neerslachtig, en hopen zo het probleem op te lossen.

Eigelijk is dit tweemaal een dwaalspoor:

1. Veelal is er geen eenvoudig antwoord op de “waarom” vraag.

Soms is de oorzaak duidelijk: vb iemand wordt angstig na een ongeval of een aanranding. Of iemand wordt depressief na het overlijden van een dierbare. Dan kunnen therapeutische gesprekken helpen om deze gebeurtenissen een plaats te geven in het leven, om te leren aanvaarden wat niet meer ongedaan kan worden. Bij traumatische herinneringen kan het ook helpen om letterlijk het trauma op een andere manier te leren zien door middel van visualisatietechnieken. Er kan dus ingegrepen worden op de oorzaak.
Maar vaak is er geen eenvoudige oorzaak te vinden voor chronische angst of steeds terugkerende depressies. Sommige therapieën gaan dan de oorzaak zoeken in het verleden, in de jeugd. Dit is zeer tijdrovend, kost veel geld en leed. Want steeds praten over problemen ontmoedigd mensen, er worden steeds meer oorzaken gevonden en soms worden zelfs problemen bijgecreëerd.

2.Trouwens het is niet omdat je een oorzaak gevonden hebt dat het probleem opgelost is.

Ik herinner mij een patiënt die drie jaar psychoanalyse achter de rug had en goed wist waarvan zijn angsten kwamen. Zijn moeder was misbruikt geweest in haar jeugd en was daarom koel en afstandelijk tegenover alle mannen, ook tegenover haar zoon. Hij kon dat goed begrijpen en aanvaarden, maar was nog steeds angstig.Na enkele oplossingsgerichte gesprekken bleek dat zijn angsten verdwenen bij het spelen van piano. Door sneller te gaan piano spelen bij opkomende angst, door reeds piano te spelen direct na het opstaan verdween zijn angst. Simpel, maar het werkt!

Dus u lost een probleem niet op door naar de oorzaak te zoeken.
Oorzaken en oplossingen zijn van een andere orde.

Ga gerust op zoek naar de oorzaak van uw klachten, als u geld en tijd genoeg hebt, het kan leerrijk zijn, maar doe het nadat u een oplossing gevonden hebt. Want zoeken naar oorzaken kan pijnlijk zijn, daarvoor moet u sterk zijn.

Hoe verloopt een OGT?:

 • Het eerste gesprek is een kennismaking.Hier wordt er dus wel over het probleem gepraat, maar wel oplossingsgericht, dit wil zeggen met aandacht voor de reeds aanwezige oplossingen. Het is ook belangrijk dat het “klikt” tussen therapeut, coach en patiënt, coachee, dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Indien dit niet het geval is kan er verwezen worden naar een collega.
 • Dan gaan we doelstellingen bepalen. Waar wil de patiënt, coachee naartoe? Wat wil hij bereiken? Hoe wil hij worden.

Ons brein is zeer krachtig. Onze hersenen gaan dezelfde reacties genereren bij iets wat men zich inbeeld dan bij een reële situatie. Zoals we evengoed kunnen wenen bij het zien van een triestige film als bij een reële situatie, zoals we kunnen bang zijn bij goede een thriller alsof we echt in gevaar zijn, zo gaan onze hersenen bij het inbeelden van de gewenste ideale “ik”, de gewenste toestand ook al fysiologische reacties uitlokken alsof het echt is.
Met andere woorden indien wij ons bijvoorbeeld inbeelden dat wij zelfzeker zijn, gaan de mensen dat aan ons zien, gaan wij ons anders voelen, gaan we anders reageren. Iemand die zich beter voelt gaat meer moed hebben om dingen te veranderen. Kortom het kan het begin zijn van een positieve spiraal.

 • Dus het begin van de verandering is het precies genereren van een film van de gewenste situatie.Zo weten we ook precies waar we naartoe willen, en kan dit dan in kleine stapjes bereikt worden.

Geduld is een belangrijke deugd. Hoe eet men een olifant? In kleine stukjes. Het is belangrijk uw tijd te nemen om te veranderen. Zoals de fabel van de schildpad en de haas! Diegene die geduldig, met kleine stappen vooruit gaat, gaat sneller zijn probleem opgelost zien dan de ongeduldige personen.Geniet van de kleine vorderingen.

 • Een ander belangrijk principe is : zoek de uitzondering op het probleem. Een probleem doet zich niet altijd voor, wanneer treedt het probleem niet of minder op? Daar gaan we actief naar op zoek. Dat zijn (deel)oplossingen!!! Zoals de pianist zijn angst voelde verminderen bij het piano spelen, zo kan iemand zich beter voelen na sport, of in gezelschap van goede vrienden of door alles rustig een voor een aan te pakken,...Het is voor iedereen verschillend, de ene voelt zich goed door te wandelen, de andere heeft nood aan fietsen, want tijdens het wandelen piekert hij nog steeds. Vandaar dat een individuele coaching, therapie zoekt naar de specifieke oplossingen in ieder aanwezig. Als iets werkt, doe er meer van, als iets niet werkt, doe iets anders.
 • Natuurlijk gaan we het wiel niet terug uitvinden. Indien er bepaalde “trucjes”, technieken zijn die vele mensen al geholpen hebben, gaan we ze aanleren. Relaxatie, ademhaling, relativeren, …zoveel belangrijke principes die een mens kan helpen het geluk te vinden. Maar weer: wat de ene helpt is niet altijd even nuttig voor de andere. Dus geduld en uitproberen is de boodschap. Opnieuw: Als iets werkt, doe er meer van, als iets niet werkt, doe iets anders.
 • Een gewoonte wordt in de hersenen opgeslagen onder vorm van een “circuit” van hersencellen. Dit neuraal circuit blijft heel ons leven bestaan. Dus mogelijkheid om overmatig te drinken, zenuwachtig te zijn,alles tegelijk willen doen,…blijft levenslang bestaan.Maar we kunnen ook andere gewoontes aanleren, andere circuits aanleggen. De gewoonte om water te drinken, rustig te ademen, meer te plannen,…kunnen wij aankweken. In het begin zijn die nieuwe gewoonten zoals veldweggetjes, erg vaag, maar ze kunnen groter en sterker worden, zoals autostrades. We hebben dan steeds de keuze tussen de oude en de nieuwe gewoonte, maar hoe meer we kiezen voor de nieuwe gewoonte, hoe sterker het circuit wordt, hoe meer de nieuwe gewoonte vanzelf gebeurt. Het doel van de therapie is vaak nieuwe gewoonten creëren.
 • Een gewoonte veranderen vraagt tijd en oefening. Een operationele gewoonte (vb de gewoonte om uw tanden te poetsen voor het slapengaan, om iedere morgen uw werk te plannen,) aankweken vraagt 21 dagen, indien we het consequent iedere dag doen, een emotionele gewoonte veranderen daarentegen is moeilijker, het vraagt ongeveer 6 maand. (vb stoppen met drinken, leren relaxeren)
 • Frequentie afspraken:Dat bepaalt u zelf. In het begin is het nuttig om iedere de week of om de twee weken de therapeut te spreken, eenmaal het beter gaat kunnen de intervallen verlengd worden.Een laatste afspraak plannen 3 maand na het verdwijnen van de klachten, problemen is nuttig om de gewoonten te stabiliseren. Mensen doen immers beter hun best als er een stok achter de deur staat, als ze weten dat er een mogelijkheid is om moeilijkheden te bespreken.
 • Verloop: het verloop is als de processie van Echternach: twee stappen vooruit een stap achteruit. Wees niet ontmoedigd bij herval.Herval is courant. Zolang het probleem er is zullen we moeite doen, maar eenmaal wij ons goed voelen, zal de wekelijkse jogging, het toepassen van relaxatietechnieken, het tijd nemen voor onszelf,…stilaan verwateren. Dat is gewoon menselijk. Wij leren met vallen en opstaan. Herval is leerrijk: hierdoor verfijnt u uw strategieën, waardoor u na afloop u nog beter gaat voelen, nog stressbestendiger, efficiënter,…gaat worden.
 • We gaan op het einde van de coaching, therapie ook een hervalpreventieplan uitwerken, dat helpt om herval te voorkomen of om bij herval terug in te grijpen .Dit is dus een zeer belangrijk aspect van de begeleiding. Daarom is het afsluitend gesprek erg belangrijk, ook al gaat het goed.

Hoe lang duurt de begeleiding?

De duur van de begeleiding hangt af van het probleem, de doelstellingen de motivatie en de mogelijkheden van de persoon, maar is steeds zo kort mogelijk.
Zo kan een alcoholist al op enkele gesprekken zijn “oplossingen”(uitzonderingen) gevonden hebben, terwijl iemand die erg zenuwachtig is de tijd moet krijgen om de vaardigheid te leren om te ontspannen…Sommigen leren snel vb relaxatietechnieken, anderen moeten er vaker op oefenen, sommigen zijn ook meer gemotiveerd om te oefenen dan anderen.

Individueel of in groep

 • Bij ernstige of langdurige problemen is het goed individueel te komen om de specifieke eigen oplossingen te zoeken en genoeg steun te krijgen bij de uitvoering.
 • Groepscursussen hebben het voordeel dat je leert van anderen, je kan zien hoe zij het oplossen, en soms is het een geruststelling om te weten dat je niet alleen bent met problemen, en dat anderen analoge problemen hebben opgelost. Je kan ook meer verschillende vaardigheden leren, rollenspelen doen en het is goedkoper.
 • Het kan ook aanvullend zijn.
Info link toevoegen