herhalen

Een basistechniek in 'actief luisteren' bestaat erin steeds enkele woorden van de andere persoon te herhalen.

persoon A: ik ben op verlof geweest naar Spanje....
u: naar Spanje?

In plaats van de andere te onderbreken met uw eigen ervaringen met Spanje, moedig je hem aan verder te vertellen over zijn leuke reis naar Spanje.

Herhalen doe je best op een iets zachtere toon, zodat het bijna niet opvalt.

Door dit herhalen dwing je jezelf ertoe om uw aandacht te blijven focussen op hetgeen die andere vertelt. Als je dit niet doet, zullen uw hersenen automatisch afdwalen, associaties maken, terugdenken aan eigen herinneringen. Hierdoor gaat uw aandacht 'naar binnen' gericht worden en niet naar de andere.

Je kan ook wat de andere zegt herformuleren.

Oefen dit met enkele personen. Je zult merken dat je echt aandacht aan de andere schenkt.

Info link toevoegen