teamcoaching

Teamcoaching

Indien in een team de stress zodanig is opgelopen dat er meerdere teamleden min of meer ernstige stressymptomen vertonen, is het nuttig samen met het team naar oplossingen te zoeken waardoor stress kan voorkomen worden.

Hier spreken we dan van organisatorische aanpak van stress als er al (alarm)symptomen zijn in de organisatie. Organisatorisch herstellende aanpak.

De aanpak is oplossingsgericht, we gaan kijken naar waar willen we naartoe, in plaats van ons vast te pinnen op de problemen. Een positieve, creatieve aanpak, met verrassende resultaten. De oplossingen komen van de teamleden zelf, ze worden niet van buitenaf opgedrongen, waardoor ze veel gemakkelijker geïmplementeerd worden.

Info link toevoegen