creeer ruimte en richting met uw medewerkers

Creeer ruimte en richting met uw medewerker

Een tweedaagse workshop die als doel heeft: leidinggevenden te leren op een coachende manier te praten over ontwikkeling bij hun medewerkers. Bij coaching praat je niet over wat slecht gaat of wat moet verbeteren maar focus je op de toekomst, de mogelijkheden en de sterktes van een medewerker. Je toont op een authentieke manier dat je begaan bent met zijn waardes, zijn talenten, wat hij belangrijk vindt, kortom met zijn persoonlijk welzijn. Dergelijke manier van praten is erg bevorderlijk voor de gezondheid van zowel leidinggevende als medewerker omdat het een echte ontmoeting mogelijk maakt.
Hoe komt deze workshop ten goede aan een beter stressklimaat in uw organisatie?

De vertrouwensrelatie tussen medewerker en leidinggevende wordt verstevigdDe medewerker krijgt de kans om zich te laten zien in wie hij is en wat hij wilt, wat op zich al erg bevrijdend en motiverend werkt.Er kunnen nieuwe uitdagingen gecreëerd worden die aansluiten bij wat de medewerker drijft en enthousiast maakt in zijn job.Er kunnen ontwikkelingsplannen worden gemaakt zodat de medewerker zichzelf gericht kan ontplooien binnen zijn organisatie. De organisatie heeft een basis om te werken aan een gezonde doorstroming en/ of loopbaanbeleid.

Info link toevoegen