2c synchronisatie op de stem

Men kan luid of stil praten, snel of traag, een vloeiend ritme hebben of een meer gebroken ritme.

Als eerste oefening tracht je ongeveer even luid als de andere te praten. U zult merken dat dit soms moeilijk. Praat u meestal zelf stil, dan moet u uzelf echt dwingen om even luid als de andere te praten. Door synchronisatie creëert u een klimaat van vertrouwen.

Als tweede oefening tracht u bij meerdere personen uzelf af te stemmen op zowel het volumen (luid-zacht) als het ritme (traag, snel). Synchronisatie op de stem is erg efficiënt om een goed gespreksklimaat te scheppen.

Als derde oefening synchroniseer je je op zowel volume, ritme als debiet (vloeiend, onderbroken).

U zult merken dat u na een tijdje meer aandacht krijgt voor de verschillen tussen personen. De andere accepteren zoals hij is, is een teken van respect. Door te synchroniseren toont u respect voor de andere die dit onbewust opmerkt. Door te synchroniseren dwingt u uzelf om beter te luisteren naar te andere. U richt uw aandacht vollediger naar de andere.

Info link toevoegen