getuigenis bedrijfsarts

getuigenis bedrijfsarts

Optimaal gebeurt zowel de preventieve als corrigerende aanpak van de negatieve stress die een persoon belast op twee niveaus: zowel op het niveau van stressveroorzakende factoren van zijn leefwereld, dus ook van de organisatie waar hij werkt en de kost verdient, als op het niveau van de persoon zelf, ”tussen zijn twee oren”.
Omdat zowel de persoon als de organisatie gebaat zijn met een werknemer die optimaal, met een minimum aan occasionele negatieve stress functioneert, organiseren en budgetteren vooruitziende bedrijven zoals HUNTSMAN naast hun preventieve risicoanalyses en oplossingen voor dit risico, ook interventiemogelijkheden voor individuele werknemers met last van stresssymptomen.

Hierbij stelt zich het probleem van de tijdige herkenning en de optimale doorverwijzing.
Tijdige herkenning is een opdracht voor de bedrijfsarts. Dit is mogelijk in een bedrijfscultuur waar werknemers stresssymptomen bij zichzelf en anderen leren herkennen en waar men er zonder schroom kan over spreken, ook met de bedrijfsarts als tussenpersoon voor de vertrouwelijke doorverwijzing naar deskundige hulp.
De deskundige hulp die zowel de onderneming als de patiënt wensen is gericht op snelle functionele resultaten. Voor de therapeut betekent dit voor elke doorverwezen werknemer niet alleen een gerichte keuze uit een uitgebreid arsenaal van competenties en instrumenten, maar ook de mogelijkheid om elke werknemer kort en intensief te kunnen begeleiden.
Eventuele langer durende oorzakelijke psychotherapie is in deze context een doorverwijzing ten laste van de patiënt en zijn ziekenkas en geen optie voor een bedrijfsprogramma.

Onze samenwerking sedert december 2001 met het Stress-Labo van Dr Anne-Marie Frisque is in dit opzicht een uitstekende ervaring die de toets van een kosten-batenanalyse perfect doorstaat.Dr Heeren Paul G.M.
Bedrijfsarts
Huntsman Polyurethanes
Psychosocial preventieadviseur MSR-FAMEDI

Info link toevoegen