wie zijn we? Pers AANPAK STRESS INFO particulieren BEDRIJVEN EXTRA opleidingen Info

bedrijven coaching"Volgens een recente studie (Philadelphia 2004) levert coaching een Return on Investment op van ongeveer 6 keer de prijs van de coaching zelf.  De resultaten van deze studie werden vrijgegeven door Right Management Consultants."

Individuele coaching Individuele coaching: Vooral voor managers en mensen met een druk bezette agenda is individuele coaching een interessante formule. Coaching bij stresslabo is kortdurend: in de meeste gevallen is max...

teamcoaching Teamcoaching: Indien in een team de stress zodanig is opgelopen dat er meerdere teamleden min of meer ernstige stressymptomen vertonen, is het nuttig samen met het team naar oplossingen te zoeken waa...