Coaching werknemers

Individuele coaching:

Individuele coaching:

Coaching is een van de manieren waarop stresslabo werknemers en werkgevers helpt om stressproblemen creatief aan te pakken.

Vooral voor managers en mensen met een druk bezette agenda is individuele coaching een interessante formule.

Coaching bij stresslabo is kortdurend.

In de meeste gevallen is maximum 10 uur coaching voldoende.

Iemand die reeds overspannen is, heeft meer baat aan een persoonlijke begeleiding dan aan een groepscursus.

Groepscursussen zijn interessant omdat ze een interactief gebeuren zijn, met rollenspelen en oefeningen waarbij de cursisten aan “kruisbestuiving” doen, ze leren van elkaar, zo zijn ze ook erg motiverend.

Groepscursussen zijn eerder preventief gericht, of dienen ter aanvulling aan een individuele coaching bij mensen welke reeds gezondheidsproblemen vertonen.

Het is belangrijk voor een bedrijf om juist deze mensen te helpen, welke het echt nodig hebben. Het zijn deze welke riskeren maandenlang afwezig te zijn. Het zijn dikwijls de beste krachten welke zich met hart en ziel inzetten voor het bedrijf, ten koste van hun gezondheid, en van hun productiviteit op lange termijn. Als zij eenmaal geleerd hebben stress op een positieve manier te hanteren, zullen zij u dankbaar zijn, en meebouwen aan een stimulerende positieve werksfeer.

Het specifieke van stresslabo is dat de coaching:kort is (meestal minder dan 10 uur)

in blokken van enkele uren, volgens de noden van de deelnemer, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden: vb 3uur, 3uur, 2uur, 1 uur

vb 3 uur ,1uur…

In samenspraak met de arbeidsgeneeskundige dienst kan de anonimiteit van de deelnemer gegarandeerd worden. Uiteraard hebben wij ons beroepsgeheim.

Samenwerking met de arbeidsgeneesheer, huisarts, … mits akkoord van de deelnemer.

We zorgen voor een respectvolle, stimulerende aanpak waarbij het unieke van iedere deelnemer centraal staat.

Afspraak met het bedrijf: het bedrijf betaalt maximum 10 uur coaching, zo nodig betaalt de deelnemer zelf de rest.

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Oplossingsgericht: we richten ons op het bereiken van een gewenst doel, en niet op het ontleden van het verleden.

Heeft uw werknemer volgende klachten of problemen:
overbelasting
nervositeit
slapeloosheid
faalangst
burnout
depressie
teveel alcoholgebruik
(teveel) roken
pesten op het werk
conflicten op het werk
migraine, spanningshoofdpijn,
hyperventilatie

Of wil hij zijn persoonlijke efficiëntie verhogen?

Dan kan stressmanagement en/of oplossingsgerichte coaching hemwellicht helpen.

We coachen de persoon en stimuleren hem tot het optimaal benutten van zijn eigen mogelijkheden.

Anderzijds leren we hem zo nodig,ook vaardigheden aan.

Welke vaardigheden kan men aanleren?
ontspanningstechnieken
antipiekertechnieken
leren relativeren (realistisch, positief denken)
RET (Rationeel Effectiviteit Training)
leren afstand nemen van problemen
leren zelfzekerder zijn
leren communiceren op een efficiënte en aangename manier
omgaan met conflicten
leren opkomen voor zichzelf met tact, respect voor zichzelf en de andere
biofeedbacktraining
time management
creativiteit verhogen
werken met “flow”,
een optimaal gebruik van uw eigen capaciteiten.
enz…

De perfectie is niet wanneer er niets meer aan toe te voegen is, maar als er niets meer van kan verwijderd worden.”

Antoine de Saint-Exupéry

Info link toevoegen