Workshop zelfmanagement

Workshop zelfmanagement:

In groepjes van ongeveer 8 personen worden technieken aangeleerd om te leren omgaan met de stress die in onze ingewikkelde veeleisende maatschappij en de huidige economische situatie onvermijdelijk is.

Natuurlijk is het beter stress te voorkomen, maar dat lukt nooit helemaal: er zullen altijd conflicten, deadlines, onverwachte problemen,… blijven bestaan. In deze situaties is het goed te weten hoe hiermee om te gaan.(Copingtechnieken).. Copingtechnieken zijn vaardigheden die goed van pas komen als men onder druk moet presteren, maar die ook het algemeen welzijn van de deelnemer en zijn bedrijf ten goede komen. (Zie vaardigheden bij individuele coaching.)

Groepscursussen zijn interessant omdat ze een interactief gebeuren zijn, met rollenspelen en oefeningen waarbij de cursisten aan “kruisbestuiving” doen, ze leren van elkaar, wat erg motiverend werkt.

Alles is maatwerk, aangepast aan het bedrijf. Er gaat een grondige voorbereiding aan vooraf.

Groepscursussen zijn preventief gericht, of dienen ter aanvulling aan een individuele coaching bij mensen die reeds gezondheidsproblemen vertonen. Voor hen is een groepscursus niet voldoende.

Info link toevoegen