Wat is oplossingsgerichte coaching?

Onze werkwijze

Het Stresslabo is een groepspraktijk voor oplossingsgerichte therapie. De basis van de oplossingsgerichte gesprekstherapie ligt in het werk van Milton H. Erickson, de gezinssysteemtheorie en de poststructurele, postmoderne of constructivistische ideologie van De Shazer & Berg. Alle psychotherapeuten van het Stresslabo zijn geschoold in het Brugs Model van Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie (Luc Isebaert, Korzybski Instituut Brugge).

Kenmerkend voor oplossingsgerichte therapie is het vertrouwen van de therapeut in de mogelijkheden van de cliënt om zélf positieve veranderingen te realiseren in zijn of haar leven. De cliënt is expert van het eigen leven en wordt in die hoedanigheid uitgenodigd om aan het roer te staan van zijn of haar eigen therapieproces. De focus van de therapie ligt op het uitzoeken wat de cliënt voor zijn of haar toekomst wenst, hoe die toekomst eruit ziet, wat al werkt en welke stappen kunnen gezet worden om de gewenste toekomst te bereiken. Hiertoe stelt de therapeut gerichte vragen en helpt hij de cliënt om de mogelijkheden of oplossingen te vinden die hem in staat stellen om andere keuzes te maken in functie van zijn of haar gewenste toekomst. De therapeut weet niet wat best is voor de cliënt, hij helpt de cliënt dit zélf te ontdekken. Deze cliëntspecifieke aanpak werkt sneller en beter dan een standaardaanpak.

De oplossingsgericht therapeutische relatie is een samenwerkingsrelatie: oplossingen worden geconstrueerd door uitzonderingen op het probleem of situaties waarin het probleem verwacht wordt maar zich niet voordoet, samen te identificeren en uit te spitten. De competenties en sterke kanten van de cliënt worden benadrukt en vervolgens gericht ingezet om nieuw gedrag en nieuwe gewoontes aan te leren.

Kenmerkend voor de oplossingsgerichte aanpak is dat het probleem of symptoomgedrag niet uitgebreid wordt geanalyseerd, en dat er in eerste instantie niet naar oorzaken wordt gezocht in het verleden. Het is wetenschappelijk bewezen dat praten over problemen de hersencircuits van problemen versterken, waardoor problemen groter en pijnlijker worden. Praten over oplossingen versterken de hersencircuits van oplossingen, waardoor deze sterker worden. De oplossingsgerichte aanpak is echter niet probleemfobisch: de therapeut gaat zo lang als nodig praten over problemen om daarna zo snel mogelijk over te gaan naar het analyseren van de oplossingen. Hierdoor is de therapie korter en aangenamer dan met een probleemgerichte aanpak.

Elke therapie is zelftherapie in de oplossingsgerichte visie. De therapeut geeft daarom vaak thuisopdrachten of huiswerksuggesties mee, omdat het meeste werk tussen de sessie gebeurt. Ervaring leert dat cliënten sneller vooruitgang maken wanneer zij actief meewerken aan de therapie. Uiteraard laten we de keuze aan de cliënt om dit al dan niet op te nemen.

Wij werken met evaluaties (SRS of Session Rating Scale, en ORS Outcome Rating Scale schalen) welke de efficiëntie van de therapie aanzienlijk doen toenemen. Zie ook http://www.scottdmiller.com/

Indien gewenst zal de therapeut de cliënt technieken aanleren om met stress om te gaan, te ontspannen, positiever te leren denken, dingen te leren relativeren, situaties realistischer te leren zien, assertiever te zijn, beter te communiceren,... Biofeedback technieken zoals hartcoherentie kunnen aangeleerd worden,...

In een verder stadium kan de therapeut indien nodig, haalbaar en gewenst, trauma’s uit het verleden helpen verwerken met technieken uit de traumatherapie zoals vb EMDR en/of visualisatietechnieken. (zie ook http://emdr-belgium.be/informatie-over-emdr/: EMDR Belgium

Info link toevoegen