Wat is oplossingsgerichte coaching?

Wat houdt oplossingsgerichte coaching in?
Een oplossingsgerichte coach helpt iemand om zelf keuzes te maken welke goed zijn voor de hem of haar. Vaak heeft iemand al alle mogelijkheden om zijn problemen op te lossen in hem. 'Zo gemakkelijk?', hoor ik u zeggen. Simpel ja, gemakkelijk neen. Vaak is men zich niet bewust van zijn eigen mogelijkheden, gebruikt men ze niet optimaal, een oplossingsgerichte therapeut is deskundig opgeleid om de persoon te helpen zoeken naar zijn eigen mogelijkheden. Door de goede vragen te stellen, door eenvoudige opdrachten te geven,…
Doordat we zoeken naar de eigen mogelijkheden, gaat het veel sneller dan met de traditionele psychotherapieën . Bij sommige therapieën zoekt men achter "oorzaken" , moet de cliënt soms jarenlang spreken over pijnlijke ervaringen in zijn jeugd. Oplossingsgerichte therapeuten richten zich op het te bereiken van een gewenst doel, naar de toekomst en niet op het ontleden van problemen uit het verleden . Oplossingsgerichte therapie wordt daarom ook soms korte therapie genoemd.
Als de persoon de nodige vaardigheden niet heeft kan hij deze aanleren.

Info link toevoegen