PTSD of Post Traumatisch stress disorder

PTSD

Zoals u weet kunnen mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken kunnen achteraf een PTSD ontwikkelen. Met traumatische gebeurtenis wordt meestal verstaan iets wat men normaal niet meemaakt zoals een verkrachting, oorlogssituaties, rampen zoals de overstromingen in Cambodja , gewapende overvallen, enz… Veel mensen met PTSD herbeleven de traumatiserende gebeurtenis achteraf vaak opnieuw, in de vorm van flashback-episodes, nachtmerries, herinneringen of angstaanjagende gedachten. Deze kunnen getriggerd worden door gebeurtenissen of voorwerpen, geuren, geluiden die herinneringen oproepen aan het trauma. Patiënten kunnen ook emotionele verstarring en slaapstoornissen, depressie, angst en geïrriteerdheid of woedeaanvallen vertonen. (Symptomen die een gevolg zijn van een verhoogde arousal.) Gevoelens van diepe schuld komen ook vaak voor. De meeste mensen met PTSD trachten elke herinnering of gedachte aan de pijnlijke ervaring te vermijden, alsook situaties die herinneringen zouden kunnen uitlokken.

PTSD wordt gediagnosticeerd als de symptomen langer dan 1 maand aanhouden. Op jaarbasis ontwikkelt ongeveer 4% van de volwassenen PTSD, maar in oorlogsgebieden hebben ongeveer 30% van de mannen en vrouwen PTSD.

neurofysiologie

PTSD is geassocieerd met verhoogde arrousal van de agmydalae en onvoldoende controle van de prefrontale cortex en de hypocampus. (onvoldoende extinctie)

Info link toevoegen