Verminder de stress van uw medewerkers

  • Steun van de manager is zeer belangrijk om de veerkracht van de werknemers te verhogen.
  • Kijk naar de positieve kanten, sterktes van uw medewerkers en stimuleer verandering op een positieve manier.
  • Zorg voor een optimale belasting (niet teveel of te weinig ); bepaal prioriteiten.
  • Zorg voor een duidelijke communicatie.
  • Geef werknemers de mogelijkheden om te groeien, te leren.
  • Geef regelmogelijkheden en mogelijkheden tot eigen inbreng.
  • Verbeter werksfeer door roddelen en pesten aan te pakken.
Info link toevoegen