getuigenis vereniging van vlaamse steden en gemeen

Omgaan met stressGeachte

Ik was gedurende 10 jaar werkzaam bij de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Ik organiseerde hier als stafmedewerker hoofdzakelijk cursussen voor sociale diensten van OCMW's. Naast wetgeving en hulpverleningsmethodiek gingen wij ook in op actuele thema's. Omgaan met stress en stressmanagement waren onderwerpen die jaarlijks terugkeerden.

Wij deden hiervoor beroep op Dr. Anne-Marie Frisque die met haar 'Stresslabo' gespecialiseerd is in deze materie.

Na een kort theoretisch kader schakelde zij naadloos over op de specifieke situatie van maatschappelijk werkers. Deze doelgroep wordt voortdurend geconfronteerd met probleemsituaties en uiteraard zijn zij niet immuun voor weerstanden en stress. Aan de hand van concrete voorbeelden,die de deelnemers zelf aanbrengen, werd op een constructieve manier 'stress' benaderd.

In een volgende sessie worden op een eenvoudige en bruikbare manier vaardigheden aangeleerd om stress te beheersen. De relaxatietechnieken zijn praktisch en toepasbaar op het werk of in een privé-situatie.

Er werd tijdens de cursus ook voldoende ruimte voorzien voor begeleiding van individuele deelnemers.

De evaluaties waren unaniem positief.

Met vriendelijke groeten

Michel Vandenbroeck

Symvouli bvba

Honsdonkstraat 98

3120 Tremelo

0475 22 26 09

Info link toevoegen