info voor arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs

 • Coaching werknemers

  Individuele coaching: Coaching is een van de manieren waarop stresslabo werknemers en werkgevers helpt om stressproblemen creatief aan te pakken. Vooral voor managers en mensen met een druk bezette ...

 • Casestudies

  Voorbeelden van casussen : Casussen die echt zijn, maar onherkenbaar gemaakt (fictieve namen)

 • getuigenis bedrijfsarts

  Optimaal gebeurt zowel de preventieve als corrigerende aanpak van de negatieve stress die een persoon belast op twee niveaus: zowel op het niveau van stressveroorzakende factoren van zijn leefwereld...Onze samenwerking sedert december 2001 met het Stress-Labo van Dr Anne-Marie Frisque is in dit opzicht een uitstekende ervaring die de toets van een kosten-batenanalyse perfect doorstaat...

 • download

  vouwfolder arbeidsgeneesheren

Info link toevoegen