wie zijn we? Pers AANPAK STRESS INFO particulieren BEDRIJVEN EXTRA opleidingen Info

info voor arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs

Coaching werknemers Individuele coaching: Coaching is een van de manieren waarop stresslabo werknemers en werkgevers helpt om stressproblemen creatief aan te pakken. Vooral voor managers en mensen met een druk bezette ...

Casestudies Voorbeelden van casussen : Casussen die echt zijn, maar onherkenbaar gemaakt (fictieve namen)

getuigenis bedrijfsarts Optimaal gebeurt zowel de preventieve als corrigerende aanpak van de negatieve stress die een persoon belast op twee niveaus: zowel op het niveau van stressveroorzakende factoren van zijn leefwereld...Onze samenwerking sedert december 2001 met het Stress-Labo van Dr Anne-Marie Frisque is in dit opzicht een uitstekende ervaring die de toets van een kosten-batenanalyse perfect doorstaat...

download vouwfolder arbeidsgeneesheren