particulieren

Ervaring

"Ik heb steeds problemen gehad om 's avonds de knop om te draaien, en de problemen op het werk te laten. Dankzij de cursus "Zelfmanagement" heb ik geleerd, door een andere manier van denken toe te passen, afstand te nemen en te relativeren. Globaal gezien kan ik wel stellen dat deze cursus één van de beste dingen is dat me is overkomen in 2004, zowel privé als beroepsmatig !"
Pascale Somers - Directie-assistente

 • Verhoog uw veerkracht in tijden van Corona

  Velen van ons ervaren stress in het omgaan met de aanhoudende pandemie. We hebben als mens soms d...

 • JONGEREN

  Een leuke website over sociale angst voor jongeren van 12 tot 18 jaar gemaakt door studenten UCLL...

 • wat leren?

  Welke vaardigheden kan men leren? Ontspanningstechnieken (autogene training, Jacobson) Antipiekertechnieken Leren relativeren (Realistisch, positief denken, RET) Leren afstand nemen van problem...

 • verhalen

  Voorbeelden van casussen : Om een idee te geven hoe we praktisch te werk gaan: Casussen welke echt zijn , maar onherkenbaar gemaakt zijn. (Mevrouw Dupont noemt zo niet en is niet juist 63 jaar, ) 1....

 • download

  folderpatinten2002stresslabo.doc

 • cursus stressmanagement

  De bedoeling is dat de deelnemers inzichten en vaardigheden aanleren om beter om te kunnen met de stress welke in onze ingewikkelde, veeleisende maatschappij steeds meer aanwezig is. De bedrijven in d...

Info link toevoegen