tips

tip 1

Hebt u teveel om uw hoofd? Schrijf alles eens op waar u mee bezig bent en deel het in in vier groepen:

  dringend niet-dringend
belangrijk A taken B taken
niet-belangrijk C taken D taken

Begin aan de taken van groep A. Heb de discipline om andere taken uit te stellen.
Hermaak dit schema regelmatig, zodat uw tijd niet in beslag wordt genomen door minder dringende en mindere belangrijke taken.

Info link toevoegen