cursus stressmanagement voor uw patiŽnten

Doelstellingen lessenreeks voor patiënten:

De bedoeling is dat de deelnemers inzichten en vaardigheden aanleren om beter om te kunnen met de stress welke in onze ingewikkelde, veeleisende maatschappij steeds meer aanwezig is. De bedrijven in deze economisch moeilijke tijden drijven de druk op de werknemers steeds meer op: meer werk voor minder personeel, herstructureringen, fusies, … Ook de combinatie werk en gezin is voor velen een moeilijke evenwichtsoefening.

Voor wie?

Voor alle mensen met stressgerelateerde klachten.

-Hyperventilatie,
-lichte angststoornissen
-Spanningshoofdpijn,
-migraineBurnout,
-overspannen
-Verhoogde prikkelbaarheid,
-confilcten op het werk,
-Slaapproblemendepressies: lichte, herstellende
-Verhoogde bloeddruk,
-recidiverende maagzweren…

De klachten mogen niet te ernstig zijn, anders is individuele begeleiding aangewezen.Geen psychosenGeen zware verslavingsproblematiekGeen zware depressiesMensen met de nodige intellectuele capaciteiten en motivatie. Anders is individuele begeleiding beter.
Indien de deelnemers aan de infoavond beslissen om de lessenreeks te volgen wordt een individueel intakegesprek afgesproken met een van de lesgevers-therapeuten om motivatie en doelstellingen te bepalen en om na te gaan of het volgen van de lessenreeks wel de beste oplossing is.
Mensen met zware pathologie worden dan aangeraden om in individuele begeleiding te komen, zo ze dat wensen, dan hebben ze de nodige aandacht, een op maat gesneden begeleiding, en ontmoedigen ze de groep niet door hun zware problemen.

Hoe gaan we te werk?

De cursisten leren hun eigen oplossingen ontdekken voor hun stress. Velen zijn zich niet bewust van hun eigen mogelijkheden, deze ontdekken verhoogt het zelfvertrouwen. Ook leren de deelnemers van andere cursisten hoe deze hun moeilijkheden overwonnen hebben. Het is leuk om te weten dat je niet alleen bent met je problemen, en dat anderen reeds oplossingen gevonden hebben welke goed resultaat geven. We leren een aantal stressmanagementtechnieken aan:Leren relativeren: realistisch positief denken. (RET)Leren ontspannen: langere en kortere relaxatietechnieken.Leren een gewenste emotionele toestand te bekomen, los van de (stressvolle) situatie. Dit door technieken afgeleid uit deconditioneringtheorieën.
Piekerstopmethoden.Time management.

Deze topics komen volgens de noden en interesses van de groep in meerdere of mindere mate aan bod.

Inhoud

Wat is stress? (flight-fight reactie)

Welke zijn de oorzaken van stress? (Buiten uzelf, maar vooral in uzelf.)

Welke zijn de gevolgen van overmatige stress? Leer tijdig stress-signalen te onderkennen.

Op welke manier kan ik stress te baas?

  • Om u anders te voelen, moet u leren anders leren denken. (Rationeel Emotieve Therapie)
  • Leren omgaan met woede-gevoelens en conflicten: De kunst van het ruzie-maken.
  • Met behulp van een capnometer wordt de invloed van ademhaling op uw gevoelens aangetoond.
  • Beter opkomen voor jezelf: Hoe kan u beter uw gevoelens uiten en uw assertiviteit verhogen.
  • Leren ontspannen:spierspanning verminderenstoppen met piekerenademhaling beheersenJacobson relaxatie, autogene training
  • Time management
  • Richting geven aan uw leven

Er wordt één beginles voorzien. Hierna kunt u beslissen of u de volledige reeks volgt.

Info link toevoegen