CV

CV

CURRICULUM VITAE

Isabelle DELVAUX

Opleiding

1985-1991 Paridaensinstituut, Leuven

1991-1997 Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

Bijkomende stages:
1. “De Puzzel”, Centrum voor kinderen en adolescenten met leermoeilijkheden, Berchem UZ Leuven, Centrum voor Menselijke Erfelijkheid
Licentiaatsthesis:
Het Wolf-Hirschhorn syndroom of het 4p-deletie syndroom
(supervisoren: Prof. Dr. Pyck en Prof. Dr. Fryns)

Diploma

1997 Licentiaat in de Orthopedagogische Wetenschappen, met onderscheiding

Post-universitaire opleiding

1. 2000 - 2002: Cursus individuele begeleiding,
Kern VZW, Centrum voor psychotherapie en relatievorming, Sint Niklaas

2. 3-4/04 – 17-18/05/2001: Taster Course in Family Therapy, Leeds Family
Therapy and Research Centre, School of Psychology,
University of Leeds, Verenigd Koninkrijk

3. 2001 - 2002: Foundation course in Family Therapy, Leeds Family
Therapy and Research Centre, School of Psychology,
University of Leeds, Verenigd Koninkrijk

4. 2003 - 2007: Opleiding systeem-psychotherapie, Korzybski-instituut, Brugge

2007 - 2008: Psychotraumatologie en EMDR, BIPE, Kortenberg 2019 Korte opleiding ACT, UPC Sint Kamillus

Tevens genoot ik van talrijke studiedagen en andere korte opleidingen die mij verder gevormd hebben.

Huidige functie
Heden:

Vorige Functie

Okt. 2012- Juni 2020 Leidinggevend therapeutisch coördinator van de afdeling CR2 (NAH problematiek) en coördinator van de Huntington conventie te Sint Kamillus, Bierbeek.

Doelgroep:
Volwassenen getroffen door NAH.

Visie:
Gespecialiseerde, herstelgerichte aanpak.

Taken:
Inhoudelijk leidinggevend verantwoordelijke voor het therapeutisch aanbod van de afdeling.
Hoofdcoördinator en verantwoordelijke op inhoudelijk, organisatorisch en beleidsmatig vlak voor de conventie.

Jan. 2005 – Sept. 2012Leidinggevend therapie-coördinator en psychotherapeut in het Psychiatrisch Ziekenhuis Ziekeren, Sint-Truiden, Gerontopsychiatrie

Doelgroep:
Ouderen met functionele en niet-functionele stoornissen
Visie:
Systeemtheoretische benadering
Taken:
Individuele therapie, groepstherapie, familiegesprekken, intervisie, overleg (team, interdisciplinair, verpleegkundig e.d.), diagnostiek (observaties, testing), inventarisatie psychologische dossiers, vorming geven, literatuurstudie/bijscholing, therapiecoördinatie

(Maart 2003- September 2004 Twee zwangerschappen (en ouderschapsverlof)

Juni 2002 – Maart 2003 Psychologist, Leeds Older Peoples Psychology and Therapy Services, High Royds Hospital, Menston, Leeds

Doelgroep:
Ouderen met functionele en niet-functionele stoornissen
Visie:
Eclectische benadering
Taken:
Individuele therapie, groepstherapie, familiegesprekken, intervisie, overleg (team, interdisciplinair, verpleegkundig e.d.), diagnostiek (observaties, testing), inventarisatie psychologische dossiers, vorming geven, literatuurstudie/bijscholing.

Juni 2002 – September 2003 Lid van het Family Therapy team, verbonden aan de School of Psychology, University of Leeds

Doelgroep: families met psychologische moeilijkheden.

Maart 1998 – Oktober 2001 Hoofd-psychologische hulpverlener van de Psycho-sociale Unit binnen het Centrum voor Medische Genetica, Universitair Ziekenhuis, Gent

Doelgroep:
Individuen en/of gezinnen met genetische aandoeningen
Taken:
Individuele therapie, koppeltherapie, rouwbegeleiding, predictieve testing, wetenschappelijk onderzoek, seminaries geven en volgen, literatuurstudie, bijscholing, diagnostiek.

September 1998 - November 1998 Orthopedagoog, verbonden aan het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Universitair Ziekenhuis, Gent

Doelgroep: Kinderen
Taken: Diagnostiek

September 1997 - Februari 1998 Orthopedagoog verbonden aan “De Puzzel”, Centrum voor kinderen en adolescenten met leermoeilijkheden, Berchem

Doelgroep: Kinderen
Taken: Diagnostiek en rekenremediëring

Vrijwilligerswerk

10/1999: Weekend voor patiënten met de ziekte van Huntington en hun familie

01/2001-01/2002: Individuele begeleiding, CAW De Visserij, Afdeling Eeklo

06/2008-heden: Lid van het opvangteam bij schokkende gebeurtenissen binnen het Psychiatrisch Ziekenhuis Ziekeren en UPC Sint Kamillus.

Privé-praktijk

psychotherapeut in bijberoep tot 2013.

Onderzoek en Projecten

1. Multicentrisch project tussen de centra voor medische genetica van de universiteiten van Amsterdam, Gent and Cardiff en de nationale patiëntenzelfhulpgroepen met betrekking tot de medische en psychosociale aspecten van het Marfan syndroom, 1997-2001.

2. Nationale brochure: “Prenataal onderzoek in de kijker. Algemene Informatie en Voorlichting rond prenatale diagnostiek”.

Organisator van de Belgische Marfan / Ehlers-Danlos Meeting, 2000, Gent.Nationale brochure: “Familiale borst- en ovariumkanker”.Nationale brochure: “Wat staat er in mijn genen geschreven?” Lid van het organiserend comité van de multidisciplinaire kliniek voor patiënten met Marfan en Ehlers-Danlos syndroom, Gent.Hoofonderzoeker binnen UPC Sint Kamillus van het project rond “familie tevredenheid”, kaderend binnen het lopend breder onderzoek van het familie platform.

Presentaties en publicaties

Orale presentaties

Prenatal diagnosis and screening for Mucoviscidosis, 23 May 2000, Perinatal meeting, University Hospital Ghent, Belgium.Predictive genetic testing for late onset disorders, 29 May 2001, Perinatal meeting University Hospital Ghent, Belgium.Predictive genetic testing for late onset disorders, 27 November 2001, Tuesday afternoon seminars, University Hospital Ghent, Belgium.
Artikels in internationale tijdschriften met referee-systeem

De Vos M., Poppe B., Delvaux I., Mortier G., Claes K., Messiaen L. and De Paepe A.: Genetic counselling and testing for Hereditary Breast and Ovarian Cancer: the Gent(le) approach, Dis Markers 1999, 15: 191-195.Delvaux I., Van Tongerloo A., Messiaen L., Van Loon C., De Bie S., Mortier G. and De Paepe A.: Carrier testing for Cystic Fibrosis in a prenatal setting. Genetic Testing 2001, 5 (2): 117-125.Loeys B., Nuytinck L., Van Acker P., Delvaux I., De Bie S. and De Paepe A.: Genotype and phenotype analysis of 171 patients referred for molecular study of the fibrillin-1 gene FBN1 because of suspected Marfan syndrome. Arch Intern Med. 2001; 161 (20): 2447-2454.De Bie S., De Paepe A., Delvaux I., Davies S., Hennekam R.: Marfan Syndrome in Europe. Community Genet 2004;7:216-225.
Artikels in nationale tijdschriften met referee-systeem:

Delvaux I., De Vos M., Poppe B., Mortier G. and De Paepe A.: Familiaal borst- en ovariumkanker: diagnostisch en predictief genetisch onderzoek. Tijdschr. Geneeskunde, 2000, 56: 484-489.Serreyn R., Delvaux I., Depypere H.T., Van Den Broecke R., Blondeel P. and Mortier M.: Familiale borst- en/of ovariumkanker: preventie bij risicopersonen. Tijdschr. Geneeskunde, 2000, 56: 490-497.Delvaux I. and De Paepe A.: Genetic counseling in de praktijk. Verschenen in het boek van de studiedag ‘Genen en menselijke relaties’, Hoger Instituut Voor Gezinswetenschappen, Brussels, 2000.Poppe B., Meire I., Delvaux I., Claes K., Messiaen L. and De Paepe A.: Genetisch advies bij het familiaal voorkomen van borstkanker. Gunaikeia 6, 2000.Poster presentaties1. Poster presentation at the Society for the study of behavioural phenotypes, 7th annual meeting in association with the section of Developmental Psychiatry of the University of Cambridge and Lifespan Healthcare Trust “The development of research strategies to investigate Behavioural phenotypes, Cambridge, UK, 13rd-14th November 1997.
Plissart L., Van Buggenhout G., Delvaux I. and Fryns J.-P.: Behavioural aspects in children with Wolf-Hirschhorn syndrome.

2. Poster presentation at Biomed 2: Familial Breast Cancer Demonstration Project Symposium, Heidelberg, Duitsland, 27th -29th May 1999.
De Vos M., Poppe B., Delvaux I., Mortier G., Claes K., Messiaen L. and De Paepe A.: Genetic Counseling and testing for HBOC: the Gent(le) approach.

3. Poster presentation at the 10th European meeting on dysmorphology, Strasbourg, France, 26 –27th August, 1999. Genetic Counseling, 11, 68, 2000.Loeys B., Delvaux I., Van Acker P., L. Nuytinck and A. De Paepe: Fibrillin-1 mutation screening in children suspected for Marfan syndrome.

4. ASHG meeting, Philadelphia, 3rd-7th October 2000.
Claes K., Poppe B., Scheir P., De Vos M., Delvaux I., Coene I., De Paepe A. and Messiaen L.: Identification and characterisation of a founder mutation in the Belgian breast/Ovarian cancer population.

5. Poster presentation at the International Congress of Human Genetics, Vienna Academy of Postgraduate Medical Education and Research, Vienna, Austria, 2001.
Delvaux I., De Bie S., Hennekam R., Loeys B. and De Paepe A.:
Living with Marfan syndrome: The European experience.

6. Poster presentation at the International Congress of Human Genetics, Vienna Academy of Postgraduate Medical Education and Research, Vienna, Austria, 2001.
De Paepe A., Loeys B., Delvaux I., De Bie S., Nuytinck L.
Evaluation of the predictive value of the diagnostic criteria for the Marfan syndrome (MFS) with respect to the outcome of fibrillin-1 mutation analysis..

Info link toevoegen