Artsenkrant Dinsdag 24/1/2012 (Tijs Ruysschaert)

Zeven sleutels om beter om te gaan met stress

In De kracht van stress schetst auteur Dr. Anne-Marie Frisque in heldere taal een beeld van het fenomeen stress én reikt ze preventie- en copingstrategieën aan.

In een eerste, meer theoretisch luik gaat Anne-Marie Frisque, oprichtster van het Stresslabo in Loonbeek, dieper in op allerlei fysieke en psychologische aspecten van stress. De werking van de hersenen wordt bondig uit de doeken gedaan, verschillende oorzaken van stress worden besproken en de invloed van gedachten op emoties, gedrag en gezondheid worden toegelicht.

Het tweede, meer praktische luik behandelt zeven sleutels die mensen beter moeten leren omgaan met stress. Die copingstrategieën focussen zich op verandering van de situatie, van de eigen gedachten, van de eigen verbeelding of van het eigen gedrag.

De eerste sleutel die Frisque uit de doeken doet, is ‘timemanagement’. Alles begint bij het stellen van de juiste prioriteiten: wat is belangrijk en wat minder, wat moet dringend af en wat niet. Daarna is het tijd om een planning uit te tekenen, waar je je dan achteraf uiteraard aan moet houden. Klinkt allemaal zeer vanzelfsprekend, maar ook de logica zelf kan af en toe een handje hulp gebruiken. En die helpende hand probeert Frisque te reiken door verschillende praktijkvoorbeelden op te sommen.

Besmet met stress

In een volgende hoofdstuk geeft Frisque tips om gedachten positief te beïnvloeden. De eigen interpretaties, evaluaties en verwachtingen zijn heus niet de enige die mogelijk zijn; zich daar bewust van zijn kan een belangrijke stap zijn naar productiever denken. De auteur bespreekt
in die optiek ook technieken van Albert Ellis en Byron Katie om gedachten te analyseren en aan te pakken.

De andere sleutels behandelen lichamelijke ontspanningstechnieken, mindfulness, manieren om gedrag en gewoontes aan te passen of te doorbreken, tactieken om niet ‘besmet’ te geraken door/met stress van anderen en ten slotte de mogelijkheid om met je eigen verbeeldingsvermogen dingen letterlijk anders te bekijken.

Al die ingrediënten komen ook aan bod in tal van andere boeken over
stress. Maar met tips en voorbeelden uit haar eigen jarenlange praktijkervaring slaagt Frisque erin het werk een extra cachet te geven. Door die toevoeging is De kracht van stress nuttig
voor iedereen: voor artsen die op zoek zijn naar een aanvulling voor een behandeling, voor mensen die lijden onder stress en ook voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in het thema stress.

In zijn voorwoord beschrijft Dr. Luc Isebaert het treffend: “Het boek is een handboek, maar vooral een praktijkboek. Niet om van voor naar achter te lezen en dan op te bergen in een bibliotheek, maar om regelmatig in de hand te nemen en inspiratie op te doen.”
Tijs Ruysschaert

Info link toevoegen