Wat houdt oplossingsgerichte coaching in?Wat houdt oplossingsgerichte coaching in?

Een oplossingsgerichte coach helpt iemand om zelf keuzes te maken welke goed zijn voor de hem of haar. Vaak heeft iemand al alle mogelijkheden om zijn problemen op te lossen in hem.
" Zo gemakkelijk?", hoor ik u zeggen. Simpel ja, gemakkelijk neen. Vaak is men zich niet bewust van zijn eigen mogelijkheden, een oplossingsgerichte coach is deskundig opgeleid om de persoon te helpen zoeken naar zijn eigen mogelijkheden. Door de goede vragen te stellen, door eenvoudige opdrachten te geven,…
Oplossingsgerichte coaches richten zich op het te bereiken van een gewenst doel en niet op het ontleden van problemen uit het verleden .
Als de persoon de nodige vaardigheden niet in zich heeft kan hij deze aanleren.

Info link toevoegen