bedrijven training

Ervaring

"Ik heb steeds problemen gehad om 's avonds de knop om te draaien, en de problemen op het werk te laten. Dankzij de cursus "Zelfmanagement" heb ik geleerd, door een andere manier van denken toe te passen, afstand te nemen en te relativeren. Globaal gezien kan ik wel stellen dat deze cursus één van de beste dingen is dat me is overkomen in 2004, zowel privé als beroepsmatig !"
Pascale Somers - Directie-assistente

 • speciaal aanbod

  Geachte mijnheer, mevrouw, In deze economisch moeilijke tijden, is het bedrijf soms genoodzaakt herstructureringen in te voeren, zodat steeds meer werk door steeds minder werknemers gedaan moet worde...

 • Workshop zelfmanagement

  Workshop zelfmanagement: In groepjes van ongeveer 8 personen worden technieken aangeleerd om te leren omgaan met de stress die in onze ingewikkelde veeleisende maatschappij en de huidige economische situatie onvermijdelijk is. Natuurlijk is het beter stress te voorkomen, maar dat lukt nooit helemaal: er zullen altijd conflicten, deadlines, onverwachte problemen,Ö blijven bestaan. In deze situaties is het goed te weten hoe hiermee om te gaan.(Copingtechnieken).. Copingtechnieken zijn vaardigheden die goed van pas komen als men onder druk moet presteren, maar die ook het algemeen welzijn van de deelnemer en zijn bedrijf ten goede komen. (Zie vaardigheden bij individuele coaching.)

 • creeer ruimte en richting met uw medewerkers

  Creeer ruimte en richting met uw medewerker Een tweedaagse workshop die als doel heeft: leidinggevenden te leren op een coachende manier te praten over ontwikkeling bij hun medewerkers. Bij coaching ...

 • gedaan met roddelen en pesten

  Gedaan met roddelen en pesten! Een ééndaagse workshop die als doel heeft: bewustwording van mechanismes in de communicatie die het stressklimaat danig bezoedelen: zoals roddelen en pesten. Dit zijn e...

 • individuele coaching

  Individuele coaching: Vooral voor managers en mensen met een druk bezette agenda is individuele coaching een interessante formule. Coaching bij stresslabo is kortdurend: in de meeste gevallen is max...

 • download

  vouwfolder stresslabo bedrijven

 • overzicht

  In deze moeilijke economische tijden staan werknemers vaak onder verhoogde prestatiedruk. De wet verplicht bedrijven positieve acties te ondernemen om stress te verminderen. Vermits stress kost aan he...

 • burnout programma

  Training voor mensen die : (Weer ) met plezier naar het werk willen gaan. Zich (terug) goed willen voelen in hun vel, willen genieten van hun leven. (Weer) effici nt willen werken. . Herkent u deze s...

 • stressprogramma

  Cursus: voor mensen die : Zich gezonder, energieker, gelukkiger willen voelen. Effici nter, creatiever willen zijn op hun werk. Een goede werksfeer willen helpen cre ren Op een positieve manier met v...

Info link toevoegen