wie zijn we? Pers AANPAK STRESS INFO particulieren BEDRIJVEN EXTRA opleidingen Info

Sven

Sven Van der Aa

Sven Van der Aa studeerde af als maatschappelijk werker aan de Sociale Hogeschool van Heverlee in 1996. Om zich bij te scholen tot psychotherapeut, heeft hij de opleiding ‘oplossingsgerichte cognitieve therapie’ in het Korzybski-instituut te Brugge (www.korzybski.com) gevolgd. In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan empowerment, zorg op maat, systeemtherapeutische en cognitief-gedragsmatige interventies en Ericksoniaanse therapie. Hij heeft ook de opleiding EMDR bij volwassenen en kinderen gevolgd (BIPE). Dankzij deze opleiding kan hij volwassenen en kinderen helpen om trauma's te verwerken.

Sven deed ervaring op als psychotherapeut en coach in een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG Andante) voor kinderen, jongeren en hun ouders, en als coördinator in een centrum algemeen welzijnswerk. In zijn huidige job in het CGG werkt hij met mensen met ernstige psychische problemen.
Hij behaalde in 1996 het certificaat van docent creatieve expressie bij Wisper vzw te Leuven, wat meer creatieve therapeutische interventies mogelijk maakt.
In 2003 werkte hij als vrijwilliger in Brazilië gedurende een half jaar met straatkinderen via creatieve methodieken.

Bij Sven kan je terecht voor psychotherapeutische begeleiding en/of coaching van kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen voor onder andere: emotionele- en gedragsproblemen, ADHD, autisme, opvoedingsondersteuning, psychosomatische klachten, stressklachten, angsten, depressie, posttraumatische stress.
Zowel individuele- als gezinstherapie zijn mogelijk.

Talen: Goed: Nederlands, Engels
Matig: Duits, Portugees, Frans

info