wie zijn we? Pers AANPAK STRESS INFO particulieren BEDRIJVEN EXTRA opleidingen Info

wetgeving

welzijnswet van 4 augustus 1996 Sinds "psychosociale belasting", naast de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers, de arbeidshygi ne, de ergonomie en de verfraaiing van de werkplaatsen haar plaats kre...

KB 1999 Op 21 Juni 1999 verscheen ook een Koninklijk besluit waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het beleid ter voorkoming va...

volledige wetteksten