wie zijn we? Pers AANPAK STRESS INFO particulieren BEDRIJVEN EXTRA opleidingen Info

uitspraken 6

De haas en de wijze

Op een dag lag er onder een mangoboom een haas te slapen. Plotseling schrok hij wakker van een hard geluid. Hij dacht dat dit het einde van de wereld betekende en rende weg van de boom. Toen de andere hazen hem zagen wegsnellen vroegen ze: Waarom loop je zo hard weg?, en hij zei hijgend: Omdat de wereld vergaat! Toen ze dit hoorden begonnen ze ook weg te rennen.

De herten zagen de hazen rennen en vroegen: Waarom lopen jullie toch zo hard? De hazen antwoordden: Omdat de wereld vergaat! De herten schrokken, en werden zo bang dat ze zich bij de vluchtende groep aansloten. Zo voegde de ene dierensoort na de andere zich bij de vluchtende groep. Dat zou zeker tot hun ondergang hebben geleid als niet...

Als niet bij de rand het bos een oude wijze vrouw had gestaan. Ze zag de dieren in paniek voorbij rennen en vroeg aan de laatste groep waarom zij vluchtten. De dieren antwoordden: We vluchten omdat de wereld vergaat! Dat kan niet waar zijn, zei de oude vrouw, want de wereld loopt nog niet op zijn einde, dus ga ik uitzoeken waarom jullie dit denken.

Ze ondervroeg de ene dierensoort na de andere, zo het spoor terug volgend naar de herten en tenslotte naar de hazen. Toen de hazen haar vertelden dat ze wegholden omdat het einde van de wereld nabij was, vroeg ze welke haas hen dat verteld had. Ze wezen haar de haas aan. De vrouw richtte zich tot de haas en vroeg: Waar was je en wat gebeurde er toen je dacht dat de wereld zou vergaan? De haas antwoordde: Ik lag onder een mangoboom te slapen en hoorde een hard geluid. De oude zei: Je hoorde wellicht een mangovrucht op de grond vallen, schrok wakker en dacht dat de wereld verging. Laat ons teruggaan naar de boom om te zien of dat zo is.

De haas en de wijze vrouw gingen terug in het bos, vonden de boom en zagen dat er inderdaad een mango was gevallen vlak bij de plaats waar de haas had liggen slapen. En zo werd het dierenrijk van de ondergang gered.

Het volgende verhaal gaat over realistisch denken en waarnemen. Dat is een belangrijk onderdeel van gesprekstherapie.

De manier waarop we tegen gebeurtenissen aankijken, beïnvloedt wat we voelen en doen. We geloven soms eerder ons eigen verhaal van de werkelijkheid dan de werkelijkheid zelf!

Dat een juiste interpretatie van de werkelijkheid niet altijd eenvoudig is wordt prachtig geïllustreerd door de volgende oude vertelling.

bron : http://www.nouddehaas.nl/