wie zijn we? Pers AANPAK STRESS INFO particulieren BEDRIJVEN EXTRA opleidingen Info

3-DAAGSE OPLEIDING VOOR DE HUISARTS

GRATIS INFOMOMENT en 3-DAAGSE OPLEIDING voor de huisarts

ďOplossingsgericht werken rond

stressgerelateerde problematiekenĒ

 

EEN ORGanisatie van het Stresslabo ism Domus medica

 

Een groot deel van de consultaties in de huisartsenpraktijk gaat over stressgerelateerde problemen. De langdurige afwezigheden op het werk door psychische en stressgerelateerde problemen stijgen: volgens cijfers van het RIZIV zijn er 47% meer langdurige afwezigheden op 7 jaar tijd.

In samenwerking met DOMUS MEDICA organiseert het Stresslabo in het voorjaar van 2019 een gratis infosessie en een driedaagse opleiding die huisartsen ondersteunt om efficiŽnter met patiŽnten met psychische problemen om te gaan.

De selectie aan technieken die aan bod zullen komen tijdens de opleiding zijn specifiek afgestemd op de huisarts, die op de eerste lijn werkt en vaak geconfronteerd wordt met acute problematieken en het gebrek aan snelle en betaalbare doorverwijsmogelijkheden.Er wordt ook rekening gehouden met de werkcontext van de huisarts en het korte tijdsbestek van de consultaties.

 

Praktische info

ß  Lesgevers: Dr. Anne-Marie Frisque, huisarts en oplossingsgericht psychotherapeut, en Sabine Janssens, klinisch psycholoog en oplossingsgericht psychotherapeut

ß  Plaats: Stresslabo, Jan van der Vorstlaan 22 te 3040 Loonbeek (nabij Leuven)

ß  Gratis infosessie: dinsdag 26 maart 2019 van 12u tot 13u30 of van 20u tot 21u30.

ß  Driedaagse opleiding:

-       Dag 1: Licht op depressie: zaterdag 11 mei 2019 van 9u30 tot 17u

-       Dag 2: De kracht van stress: zaterdag 25 mei 2019 van 9u30 tot 17u

-       Dag 3: In de flow van oplossingen: zaterdag 8 juni van 9u30 tot 17u

ß  De opleiding kan in zijn geheel gevolgd worden aan 450Ä of per dag aan 165Ä/dag.

ß  Inschrijven via info@stresslabo.be

 

 

 

GRATIS Infosessie

ďOplossingsgericht werken rond

stressgerelateerde problematiekenĒ

26 maart 2019

 

De infoavond geeft u informatie over de driedaagse opleiding en over de mogelijkheden die het oplossingsgericht werken biedt aan huisartsen. We laten u proeven van de oplossingsgerichte manier van werken en bieden een aantal nuttige gesprekstechnieken aan die aangepast zijn aan de setting van de huisarts.

Oplossingsgericht werken komt van de oplossingsgerichte cognitieve therapie en is bewezen efficiŽnt. Het wordt ook korte therapie genoemd, omdat het patiŽnten en cliŽnten op kortere tijd van hun problemen afhelpt. De grondleggers (Insoo Kim Berg, Steve De Shazer, Luc Isebaert) zochten in de jaren í80 naar een efficiŽnte therapievorm, die de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg kon doen verkorten.

Bij het oplossingsgericht werken wordt de nadruk gelegd op de capaciteiten van de patiŽnt en wat reeds goed gaat: hierdoor creŽert men hoop en zelfvertrouwen. We bepalen een haalbaar doel, we focussen op de gewenste toekomst, en niet zozeer op wat misgegaan is in het verleden. De ďBrugse flowchartĒ (Luc Isebaert, Myriam Lefevere de ten Hove) is hierbij een handig kompas om te weten welke interventies u wanneer kan gebruiken.

De infoavond wordt gegeven door dr Anne-Marie Frisque, huisarts en oplossingsgerichte therapeut en Sabine Janssens klinisch psycholoog oplossingsgerichte therapeut. (www.stresslabo.be)

 

praktische info

ß  Prijs: Gratis  

ß  Inschrijving: Verplicht via mail: info@stresslabo.be -Het aantal plaatsen is beperkt.

ß  Datum: Dinsdag 26 maart van 12u tot 13u30 of van 20u tot 21u30

ß  Plaats: Stresslabo Jan van der Vorstlaan 22 te 3040 Loonbeek

Accreditering in aanvraag

 

 

3-daagse opleiding

ďOplossingsgericht werken rond

stressgerelateerde problematiekenĒ

11 mei Ė 25 mei Ė 8 juni

 

Oplossingsgericht ? 

Het Oplossingsgericht werken is bewezen efficiŽnt. Het wordt ook korte therapie genoemd, omdat het cliŽnten op kortere tijd van hun problemen afhelpt. De grondleggers (Insoo Kim Berg, Steve De Shazer, Luc Isebaert) zochten naar een efficiŽnte therapievorm die de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk kon doen verkorten.

Deze 3-daagse opleiding leert artsen vooral de juiste vragen stellen. Hierdoor leert de patiŽnt zelf zijn problemen op te lossen. Dit verhoogt uiteraard de zelfredzaamheid van de patiŽnt die dan minder appel doet op de huisarts. Het helpt ook om burnout bij de huisarts te voorkomen. Het Oplossingsgericht werken leert weerstanden tegen veranderingen te vermijden of nuttig aan te wenden (zoals judo), waardoor de huisarts frustraties, irritaties en stress bij zichzelf vermindert. We leren een respectvolle, positief stimulerende vorm van met patiŽnten omgaan, die het leven van arts en patiŽnt aangenamer en gemakkelijker maakt.

We leren het verschil tussen oplossingsgericht en probleemgericht werken: bij oplossingsgericht werken wordt de nadruk gelegd op de capaciteiten van de patiŽnt en wat er reeds goed gaat. Hierdoor creŽert men hoop en zelfvertrouwen. We bepalen een haalbaar doel, we focussen op de gewenste toekomst, niet zozeer op wat is misgegaan in het verleden (althans niet in eerste instantie).

Bij de cursus hoort ook een gereedschapskist met handige technieken (relaxatietechnieken, piekerstop technieken, technieken bij angst en depressie) bruikbaar voor de huisarts. Ook psycho-educatie mag niet ontbreken.†† Tijdens de driedaagse opleiding leert u:

      een goed contact leggen met de patiŽnt en de arts-patiŽnt relatie verbeteren.

      stress, burnout, depressie en psychosomatische klachten beter herkennen.

      psychoeducatie bij stress, burnout, depressie geven.

      bepalen wanneer u welke vragen stelt of welke interventies doet.

      het doel van het gesprek en van de behandeling bepalen: wat wilt de patiŽnt bereiken met de gesprekken?

      de patiŽnt zijn eigen oplossingen laten vinden.

      eenvoudige piekerstopoefeningen en relaxatieoefeningen aanleren.

      enkele  principes en oefeningen uit de Mindfulness kennen en ervaren.

      kleine, haalbare stappen maken, waardoor de kans op succes fel verhoogt.

      vooruitgang bevestigen waardoor hoop op succes en zelfvertrouwen toeneemt.

      de evolutie monitoren en gesprekken evalueren.

      Eenvoudige huiswerkopdrachten geven.

      focussen op wat goed gaat, krachten, successen: wat aandacht krijgt groeit.

 

 

 

Deze interventies worden stapsgewijze aangeleerd en ingeoefend tijdens de 3 dagen. Daarom is het aan te raden de 3 dagen te volgen, tenzij u al vroegere opleidingen hebt meegemaakt.

Onze werkmethode

 

                    Kleine groepen, waardoor interactief kan gewerkt worden.

                    Er wordt gewerkt met video /life demonstraties.

                    De principes worden in subgroepjes ingeoefend.

                    Afwisseling theorie/ casuÔstiek/ dynamische relaxatie.

 

 

Lesgevers:

Dr Anne-Marie Frisque-Als arts (KU Leuven) en psycho-therapeute houdt dr. Anne-Marie Frisque zich sinds meer dan 20 jaar intensief bezig met het begeleiden van mensen in een stress- en spanningssituaties. Zij is de oprichter van het Stresslabo.

Zij begon haar loopbaan als huisarts, en merkte toen dat heel veel mensen bij de huisarts aanklopten met psychosomatische klachten. Na de symptomatische behandeling van migraine, maagzweer, hyperventilatie,Ökwamen de klachten steeds terug, of kwamen er weer andere stressgerelateerde klachten. Om deze klachten meer oorzakelijk en ook niet medicamenteus te kunnen behandelen volgde zij verschillende bijkomende opleidingen zoals Ericksoniaanse Therapie, Systeemtherapie,... Haar sterkste punt is zeker haar oplossingsgerichte aanpak. Ze volgde hiervoor de 4-jarige opleiding Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie aan het Korzybski instituut in Brugge. ( dr L. Isebaert, L. Cauffman, dr M. Lefevere de ten Hove).

Voor de universiteit Hasselt verzorgt zij de cursus  Zelfmanagement van de Postgraduaat Studie Relatie en Communicatie. Zij is ook auteur van ďDe Kracht van StressĒ Uitgeverij Witsand 2011

Sabine Janssens-is afgestudeerd als master in de klinische psychologie aan de VUB. Zij behaalde ook het postgraduaat ĎOplossingsgerichte Cognitieve en Systemische therapie en begeleidingí aan het Korzybski instituut in Antwerpen. Sabine heeft veel aandacht voor het lichamelijk aspect van klachten. Zij leert cliŽnten diverse ontspanningstechnieken: Jacobsen relaxatie, bodyscan, yoga technieken die wetenschappelijk verantwoord zijn. Sabine is therapeut en trainer bij het Stresslabo.

Vťronique Philips - is therapeut en trainer bij Stresslabo. Veronique behaalde ook het postgraduaat ĎOplossingsgerichte Cognitieve en Systemische therapie en begeleidingí aan het Korzybski Instituut en specialiseert zich momenteel in somatische psychotherapie. Zij is ook loopbaancoach (bij het erkende loopbaancentrum Make me Fly!) en geeft trainingen oplossingsgericht coachen/werken voor bedrijven bij Ilfaro

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1: ďLicht op DepressieĒ

 

Situering

Depressie komt frequent voor: 10 ŗ 15 % van de bevolking lijdt eronder. Het helpen van depressieve patiŽnten is dikwijls uitputtend. De arts leert door middel van het oplossingsgericht werken met minder inspanning grote veranderingen bij patiŽnten teweeg te brengen. Hoe kan de patiŽnt weer leren genieten van elke dag? Hoe kunnen we Ďpraten en pillení efficiŽnt combineren en de Ďcomplianceí verbeteren? Hoe de depressie lichter maken voor de patiŽnt en de therapie lichter maken voor de huisarts?

Inhoud

U leert de basisprincipes van oplossingsgericht werken kennen. Er wordt gewerkt met video en life demonstraties. De principes worden in subgroepjes ingeoefend.

Afwisseling theorie/casuÔstiek gericht ook op een effectieve aanpak kennen van psychosociale problemen.

Een depressieve patiŽnt wilt wel veranderen, maar denkt dat hij dat niet kan. Hij heeft een niet werkbare hulpvraag. We leren hoe we de patiŽnt terug hoop geven op verbetering, want bij depressie doet hoop letterlijk leven. 

 

Datum: zaterdag 11 mei van 9u30 tot 17u

Accreditatering in aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

  

Dag 2: ďde kracht van stressĒ

 

Dank zij stress konden onze voorouders overleven. Kortdurende stress kan een positieve kracht zijn. In onze huidige maatschappij is langdurige stress echter een grote oorzaak van ziekte. Steeds meer mensen kampen met burnout, die kan evolueren tot chronische vermoeidheid of depressie.

Inhoud

U kan het geluk en de gezondheid van uw patiŽnten aanzienlijk verbeteren door hen psychoeducatie te geven en een aantal stressmanagementtechnieken aan te leren, en dit volgens de oplossingsgerichte flowchart.

1.       Psychoeducatie: Dit is een belangrijke stap om patiŽnten te motiveren om iets aan hun problemen te doen en om hen hoop te geven dat het probleem opgelost kan worden.

 

ß  Hoe ontstaat stress? Wat gebeurt er in ons lichaam bij stress. Hoe kunnen wij dit beÔnvloeden?

ß  Wat is de relatie tussen stress en burn-out, tussen stress en angst?

ß  Stresssignalen tijdig leren herkennen en gebruiken als een waarschuwing die ons helpt te stoppen en erger te voorkomen en onze levenswijze helpt te veranderen.

ß  Waarom burnout voorkomen? Het voorkomt lange arbeidsongeschiktheid en veel ellende. Tijdig herkennen en handelen maakt enorm verschil in prognose.

 

2.    Stressmanagementtechnieken:

ß  Timemanagement. Zorgen voor een goede work/life balance.

ß  Leren ontspannen via eenvoudige ademhaling- en ontspanningstechnieken, leren pauzes inlassen.

ß  Techniek om te stoppen met piekeren.

ß  Technieken om te leren anders te denken: Cognitieve herstructurering.

3.    En enkele basisprincipes uit de oplossingsgerichte therapie worden herhaald en uitgediept.


Er wordt gewerkt met video /life demonstraties. De afwisseling theorie/ casuÔstiek is ook gericht op een effectieve aanpak van psychosociale problemen.

 

Accreditering in aanvraag

Datum: zaterdag 25 mei van 9u30 tot 17u

 

  

 

 

 

   

Dag 3: ďIn de flow van oplossingenĒ

 

De Brugse flowcharT

De ďBrugse flowchartĒ (L. Isebaert, M. Lefevere de ten Hove) is een handig kompas om te weten welke interventies u wanneer mag gebruiken. Het helpt u de juiste vragen te stellen en in te schatten hoe de arts-patiŽnt relatie is. Het goed gebruik van dit kompas voorkomt dat de patiŽnt ontmoedigd geraakt of afhaakt. Want als u een patiŽnt iets wilt laten doen waar hij het nut niet van inziet, zal hij afhaken.

ß  De patiŽnt heeft geen hulpvraag. In dit geval ziet de patiŽnt de noodzaak niet om te veranderen, vb om te stoppen met drinken, roken,Ö We leren interventies, vragen om een hulpvraag te creŽren. Bij voorbeeld door psychoeducatie, uitleg geven waarom hij dit best doet aan de hand van medische gegevens.

ß  De patiŽnt heeft geen werkbare hulpvraag. We leren mogelijke interventies om de hulpvraag meer werkbaar te maken. Bij voorbeeld bij angst en depressie: een depressieve patiŽnt wil wel veranderen, maar denkt dat hij dat niet kan. Hij heeft een niet werkbare hulpvraag. We leren hoe we de patiŽnt terug hoop geven op verbetering, want bij depressie doet hoop letterlijk leven.

ß  PatiŽnt heeft een werkbare hulpvraag. Dan is het mogelijk om ontspanningstechnieken, technieken om te stoppen met piekeren,Ö aan te leren, om advies te geven. Bij voorbeeld: Een patiŽnt zegt u ďIk heb slaapproblemen  en ik wil geen medicatie. Leer mij iets anders om in te slapenĒ. Dit gaat het snelst.

 

We leren de Brugse flowchart  beter te gebruiken en de gepaste interventies te gebruiken met oefeningen en eigen casuÔstiek.

ß  Wat doen we bij het eerste gesprek?

ß  Hoe zien opvolggesprekken er uit?

ß  Structuur van een oplossingsgericht gesprek.

ß  En hoe evalueren wij patiŽnt en arts?

 

Accreditatie in aanvraag

Datum: zaterdag 8 juni van 9u30 tot 17u

 

 

 

 

 

praktische info

ß  Lesgevers: Dr. Anne-Marie Frisque, huisarts en oplossingsgericht psychotherapeut, en Sabine Janssens, klinisch psycholoog en oplossingsgericht psychotherapeut

ß  Plaats: Stresslabo, Jan van der Vorstlaan 22 te 3040 Loonbeek (nabij Leuven)

ß  Data driedaagse opleiding:

-       Dag 1: Licht op depressie: zaterdag 11 mei 2019 van 9u30 tot 17u

-       Dag 2: De kracht van stress: zaterdag 25 mei 2019 van 9u30 tot 17u

-       Dag 3: In de flow van oplossingen: zaterdag 8 juni van 9u30 tot 17u

ß  Doelpubliek: huisartsen, arbeidsgeneesheren, psychologen

ß  Meenemen: schrijfgerief, gemakkelijke kledij

ß  Inschrijven via info@stresslabo.be

 

ß  De opleiding kan in zijn geheel of per dag gevolgd worden

ß  De volledige opleiding kost 450 euro inbegrepen broodmaaltijd, koffiepauzes, het boek ďDe kracht van stressĒ, documentatiemap.

ß  Kostprijs bij inschrijving voor de volledige opleiding voor  7 april : 400 euro inbegrepen broodmaaltijd, koffiepauzes, het boek ďDe kracht van stressĒ, documentatiemap.

ß  Kostprijs per aparte dag: 165 euro inbegrepen broodmaaltijd en koffiepauzes en documentatiemap. Boek te koop aan verminderd tarief.